โกแบร์ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การเปรียบเทียบข้อเสนอประกัน และ ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ ให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

ผู้สนับสนุนโกแบร์
เคเอสเคประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
เอเชียประกันภัย 1950
เอไอจีประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
แอกซ่าประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ซิกน่าประกันภัย
ทิพยประกันภัย
นวกิจประกันภัย
นำสินประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
วิริยะประกันภัย
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
สามัคคีประกันภัย
สินทรัพย์ประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย
อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย